Strategie pentru revitalizarea patrimoniului cultural

Grupul PONT a prezentat strategia Castel în Transilvania în curtea castelului din Gilău pe data de 25 iunie 2016. Strategia a fost realizată în trei limbi (română, maghiară și engleză) cu ajutorul unor experți și proprietari de castele. Scopul strategiei este de a contribui la revitalizarea patrimoniului cultural printr-o comunitate de sprijin și printr-o coaliție.

András Farkas, co-fondatorul Grupului PONT a subliniat faptul că strategia oferă un cadru pentru colaborări pe termen lung, cu ajutorul căreia în jurul tematicii castelelor se pot construi colaborări între instituții, organizații, antreprenori, proprietari de castele și experți pentru valorificarea sustenabilă a castelelor. După cum se stabilește și în viziunea strategiei: “Castel În Transilvani își imaginează viitorul printr-o comunitate și o rețea organizațională de sprijin pentru castelele și conacele din Transilvania care urmărește conservarea, restaurarea și valorificarea potențialului economic, cultural, comunitar și turistic al acestora.”

Obiectivele strategice ale documentului se concentrează asupra trei dimensiuni centrale: creșterea rolului culturii în dezvoltarea economiei, revitalizarea patrimoniului cultural și creșterea rolului castelelor în dezvoltarea socială. Cele trei obiective strategice se axează pe patru priorități, anume, dezvoltarea castelelor ca: unități economice, unități de atractivitate locală, unități culturale și unități comunitare.

Pe lângă strategia publicată în trei limbi, în ultimele 15 luni Grupul PONT a elaborat o bază de date care cuprinde profiluri și fotografii a 300 de castele și conace. Acestea pot fi vizionate pe pagina de web www.castelintransilvania.ro. Totodată, s-a realizat o aplicație Android și IOS cu datele celor 300 de castele și conace, ceea ce a fost descărcată deja de 600 de ori. Inițiatorii au prezentat printr-un infografic și istoria castelelor din Transilvania, marcând pe acestea cele mai importante aspecte din istoria acestora.

În perioada martie-iunie Grupul PONT a organizat o amplă activitate de diseminare a rezultatelor. Cu această ocazie s-a prezentat documentul strategic în sine și s-au creat legături instituționale atât la nivel local și regional cât și la nivel național și european. Printre altele, au avut loc întrevederi cu UNESCO, Comitetul Regiunilor, Parlamentul European, Forumul European al Tineretului, Muzeul Național Cotroceni, Institutul Cultural Român, Guvernul Ungariei dar și consilii județene și locale, organizații cu activități în domenii conexe patrimoniului cultural construit.

Strategia și infografica creată în cadrul acestui proiect sunt disponibile de la începutul lunii iulie în mai multe orașe transilvănene, cum ar fi Satu Mare (Centrul de Informare Turistică Județeană), Sfântu-Gheorghe (Biroul de Imagine), Târgu Mureș (Muzeul Județean Mureș), Cluj-Napoca (Asociația Clujul Comoară și Grupul PONT). Adresele complete ale acestor puncte de informare va fi publicată și extinsă pe pagina web a proiectului www.castelintransilvania.ro.

Grupul PONT va continua demersurile sale către viziunea formulată în cadrul strategiei. Se va lucra intens pe crearea acelei coaliții de organizații, instituții, entități private care colaborează în direcția acestei viziuni, dar se va pune un accent major și pe extinderea mișcării de sprijin ce numără în prezent peste 20.000 membri. Castel în Transilvania dorește să fie în continuare un cadru deschis în care se nasc proiecte, inițiative și colaborări care servesc această viziune.

 

Proiectul Castel în Transilvania – strategii și modele de dezvoltare 
este finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și 
Norvegia prin Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea 
patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici.