Dr. Veress Emőd
Avocat, conferențiar universitar
  • Loc de muncă:
  • Universitatea Sapientia, Facultatea de Drept

Fiind avocat și conferențiar universitar la Facultatea de Drept al Universității Sapientia, VERESS Emőd se ocupă cu problemele juridice cele mai importante legate de castelele retrocedate în cadrul proiectului.
Accentul nu este pus pe procedurile și procesele de restituire, ci mai mult pe problemele juridice ridicate de punerea în funcțiune a castelelor care au fost deja retrocedate. Astfel, el analizează teme cum ar fi cadrul legal pentru punerea în valoare a acestor castele, statutul lor de monument istoric și obligațiile care decurg din această calificare și normele juridice care reglementează funcțiile posibile, de interes public și de interes privat, care pot fi date acestor monumente istorice.