Dr. Anamaria Sidonia Răvar
economist, manager turustic

Domeniu profesional
Doctor în științe economice, cu competențe în managementul destinațiilor turistice, dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, turism cultural.


Scurtă descriere a expertizei profesionale

Pasionată de patrimoniul cultural al comunităților rurale din Transilvania, Anamaria și-a elaborat tezele de licență, disertație și doctorat pe tema valorificării durabile a acestei resurse fragile, de multe ori insuficient cunoscută și conștientizată. Începând cu 2010, Anamaria a fost membră în echipe de management și implementare ale unor proiecte finanțate din instrumente structurale (POSDRU, PODCA) sau din alte programe de finanțare nerambursabilă (Erasmus+, AFCN).
Din 2016, Anamaria este membră a Asociației ARCHE și expert turism cultural în cadrul proiectului Castle Break. Tot în 2016, Anamaria a participat în calitate de expert la elaborarea Strategiei pentru turism cultural a regiunii București-Ilfov, precum și la elaborarea dosarului de candidatură a regiunii București-Ilfov la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021.

 
Cum vedeți rolul Dvs. în ceea ce privește restaurarea și valorificarea sustenabilă a castelelor din Transilvania?

Experiența anterioară acumulată în proiectele prezentate anterior, precum și cunoștințele dobândite în timpul studiilor de doctorat îmi permit să mă implic în elaborarea de studii, cercetări, analize și documente strategice pe teme asociate valorificării durabile a patrimoniului cultural, turismului cultural, dezvoltării integrate a comunităților ce dispun de resurse de patrimoniu sau similare. În același timp, am capacitatea de a contribui la elaborarea de cereri de finanțare pentru proiecte ce presupun revitalizarea unor obiective de patrimoniu – inclusiv castele – și introducerea lor în circuitul economic și turistic.