Conacul Vertán, Sâmbăta
  • Codul din lista monumentelor:
  • -
  • Adresă:
  • Sâmbăta
  • datare:
  • secolul al XX-lea


Inițial a fost o clădire cu un singur nivel, cu forma în plan a unei litere „U”. În fața intrării, aflate în axul rezalitului central al fațadei principale, s-a construit un portic deschis, ornat, susținut de stâlpi de lemn. Accesul în portic se face printr-o scară. Pe frontonul triunghiular al terasei se observă blazonul familiei, care este susținut de doi lei.

Scutul acestuia conține monograma VZ (Vertán Zoltán) și înscrisul anului 1901. Fațada principală este încadrată în ornament, ferestrele cu pervaz au închidere dreaptă. Cornișele profilate se află sub pervaz. Fereastra aflată pe partea dreaptă a terasei are un aspect rar, fiind prevăzut cu un chenar ieșit din perete. Pe fațada posterioară, capetele aripilor literei U se termină într-un fronton. Pe acestea se observă ferestre de ventilație, rotunde. O fereastră de pe fațada din latura stângă a fost transformată într-o ușă. Zona aflată între cele două aripi ale literei „U” s-a înzidit și în centru s-a tăiat o ușă. Fațadele laterale au trei, respectiv două axe. Interiorul clădirii conține două secțiuni, sălile putând fi accesate prin coridorul care se extinde pe mijloc.

Cum ajungeți aici?