Conacul Roxin, Simian
  • Codul din lista monumentelor:
  • -
  • Adresă:
  • Șimian nr. 50
  • datare:
  • secolul al XIX-lea
  • Formă de proprietate:
  • Proprietate publică

Conacul a fost restaurat în anul 2005 în vederea amenajării camerei meoriale ale lui Kazinczy Ferenc, înnoitor de limbă și cea a cântărețului Fráter Lóránd „căpitanul muzician”. În 2008, în incinta conacului s-a amenajat camera memorială a lui Csiha Kálmán, episcopul reformat care a fost sclav pe timpul comunismului. În camerele neutilizate s-a amenajat un muzeu de istorie locală.

Clădirea cu forma „L” inițail avea un acoperiș în patru ape, dar azi are un acoperiș în două ape și un pridvor cu coloane. Fațada principală dinspre curte este dominată de un pridvor deschis cu coloane cu capitel doric, care este prezent atât pe fațada laterală dinspre stânga clșdirii, cât și pe cea dinspre stradă. Scara din lemn, care duce în pod, se deschide din pridvorul din partea stângă. Pardoseala de piatră s-a păstrat atât la pridvorul din partea dreaptă cât și la cel din partea stângă. Colțurile clădirii sunt fortificate de pilaștri cu capitel. Fațada dinspre stradă conține deasemenea un pilastru cu capitel, amplasat între cele două ferestre. Deasupra intrării se află o fereastră de veghe semicirculară, iar pe fațada principală patru, pe fațada laterală câte două ferestre cu închidere dreaptă.

Cum ajungeți aici?