Conacul Pótsa-Rettegi, Valea Seacă
  • Codul din lista monumentelor:
  • -
  • Adresă:
  • Valea Seacă
  • Formă de proprietate:
  • proprietate privată

Conacul poartă amprenta stilului clasicist, terenul este înconjurat de un gard de piatră. Conacul are formă în plan dreptunghiulară, are două nivele și un subsol, și are un acoperiș piramidal. În fața intrării principale se ridică un pridvor cu timpanon.

Pe partea posterioară a conacului se întinde un mic pridvor, care la mijloc este întreruptă de o aripă a clădirii, care odinioară funcționa ca și loc de copt pâine. Pe fațada principală a clădirii se întind ancadramente din tencuială. Majoritatea ferestrelor albe, cu obloane, au fost schimbate, dar în sala de mese s-a mai păstrat o sobă de teracotă, mare, dreptunghiulară, a cărei replică se află în castelul Kálnoky din Micloșoara.

În 1918, Rettegi Ferenc a cumpărat curia și proprietatea de la  Pótsa Zsuzsanna, iar moștenitorii acestuia locuiesc și astăzi în această clădire.

Cum ajungeți aici?