Conacul Lovass, Valea lui Mihai
  • Codul din lista monumentelor:
  • -
  • Adresă:
  • Valea lui Mihai, str. Márton Áron nr. 3
  • datare:
  • secolul al XIX-lea
  • Formă de proprietate:
  • Proprietate publică

Clădirii dreptunghiulare, cu un singur nivel, i s-a anexat o aripă laterală. Marginile și centrul fațadei principale conține un rezalit, care iese ușor din rezalit. Deasupra cornișei de streașină se află un atic, la marginile căruia odinioară se afla câte o urnă. Cu timpul, acestea au dispărut.

Ferestrele cu chenare sunt cu închidere dreaptă. Deasupra ferestrelor gemene a rezalitului central se observă un coronament triunghiular. Rezalitul din partea dreaptă include poarta de acces, acoperită și boltită. Celelalte ferestre sunt prevăzute cu elemente de tencuieli cu terminație în segment de cerc. Toate ferestrele au pervaz. La fereastra aflată lângă intrare s-a tăiat o ușă, care poate fi accesată prin cele două scări cu balustradă, aflate pe de-o parte și pe de cealaltă parte a ușii.

Cum ajungeți aici?