Conacul Horváth, Telechia
  • Codul din lista monumentelor:
  • CV-II-a-A-13296
  • Adresă:
  • Telechia nr. 184
  • datare:
  • Formă de proprietate:
  • neclarificată

În partea stângă a porții principale se află o construcție mică, din lemn, care are o bancă și un acoperiș, inițial reprezentând clădirea paznicului. În partea dreaptă a porții principale se află poarta mică, prevăzută cu semi-stâlpi de susținere. Capitelurile acestora sunt formate din frunze de acand, stilizate și volute, vopsite, ondulate în stil baroc. Deasupra capitelurilor se observă antablamentul clasic, format din arhitravă, friză și cornișă.

 Pe o parte a frizei așezată deasupra semi-stâlpurilor de la poarta mare, apare inscripția cu litere roșu-închis, ”ANNO”, respectiv, pe cealaltă parte apărea odinioară anul construcției. În prezent, această inscripție a anului nu este vizibil. Conform mențiunii lui Ádám Kónya, pe inscripție se putea citi anul 1798.

Conacul este orientat spre sud-vest, este construit din cărămidă și are și subsol. Conacul are un plan dreptunghiular alungit, iar pe fațada principală, la acoperiș i se anexează un pridvor. La colțul fațadei din partea stângă, cât și la fațada posterioară se atașează câte o construcție (o clădire anexă, o unitate cu instalații sanitare). Se presupune că anexele conacului construit în sec. XVIII, s-au construit în sec. XIX-XX. Această perioadă este confirmată și de inscripția datei din sec. XVIII, situată pe frontonul arcuit, în stil baroc, al pridvorului boltit. În centrul frontonului se observă coroana de lauri, flancată de câte o volută. Ancadramentele ferestrelor datează de la sfârșitul sec. XIX, începutul sec. XX, iar bordura ferestrelor este ornată discret cu frunze stilizate. Pe majoritatea terenului care aparținea conacului, s-au construit clădiri.

Din cauza neclarității dreptului de prorietate, conacul este gol.

Cum ajungeți aici?