Castelul Szentkereszty-Bethlen, Câmpia Turzii
  • Codul din lista monumentelor:
  • CJ-II-m-B-07554
  • Adresă:
  • Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918
  • datare:
  • secolul al XVIII-lea
  • Formă de proprietate:
  • Proprietate publică

Castelul Szentkereszty-Bethlen s-a construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de către Szentkereszty (II.) Zsigmond (1817-1891). Clădirea mică, cu un singur nivel, având forma în plan dreptunghiulară, este divizată în trei părți de clădire. După naționalizare, în castel a funcționat o școală elementară, iar azi incinta clădirii găzduiește biblioteca Liceului Teoretic Pavel Dan.

Prima parte o reprezintă porticul deschis, construit pe axa centrală a fațadei principale. Inițial, între perechile de stâlpi se întindea o balustradă frumoasă din piatră, aceasta a fost însă schimbată ulterior cu o placă de beton. În mijlocul fațadei principale cu unsprezece axe se află ușa principală și două ferestre drepte. Ferestrele duble, situate pe clădirile de la margini, sunt prevăzute cu ancadramente din tencuială. Inițial, ferestrele și marginile clădirii erau ornate cu elemente de tencuială care imitau piatra naturală. Odinioară, conacul avea obloane frumoase la ferestre, azi în locul acestora se găsesc doar niște bare de fier.

După Primul Război Mondial în castel locuia contele Bethlen (II.) Ödön (1893-1968), care a luat-o de soție pe baroana Huszár Margit (1894-1938). Ambii copii ai lor, Katalin (1924-) și Ödön (1927-1998) s-au născut în acest conac. 

Cum ajungeți aici?