Ványolós Endre

  • Loc de muncă:
  • E-mail:
  • endre.vanyolos @planwerkcluj.org
  • Număr telefon:
  • +40-740-167386

SCURTĂ DESCRIERE A EXPERTIZEI PROFESIONALE

curs universitar de fundamentare în restaurare şi conservare clădiri monument- Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, U.T.C-N
curs postuniversitar de specializare în domeniul protecţiei patrimoniului construit- Facultatea de Istorie, U.B.B, şi Fundaţia Transilvania Trust
arhitect invitat la cursurile din cadrul practicii profesionale corespunzătoare cursului postuniversitare de specializare

EXPERIENȚE DOBÂNDITE

Refuncţionalizare şi restaurare moara Castelului Bánffy din Bonţida
Restaurare şi revitalizare a Curţii de Onoare a Castelului Bánffy din Bonţida


PONT Group

Cluj-Napoca, Mărginașă street no. 42.
Fax: +4 0364 81 99 04
E-mail: office@pontgroup.org

Postal Mail:
O.P. 1 CP No. 473, Cluj-Napoca, Cluj County

Finanțatori