Szabó Tekla Katalin PhD

  • Loc de muncă:

SCURTĂ DESCRIERE A EXPERIENȚEI PROFESIONALE
În prezent mă ocup cu restaurarea castelului Urmanczy din Toplița, județul Harghita. Cea mai mare parte din experiența mea a fots dobândită în biroul de conservare din Budapesta, unde am făcut stocul valoriilor. Domeniul meu principal de cercetare sunt frescelor medievale.
  
Experiența relevantă anterioară (proiecte):

Toplița, castelul Urmanczy


PONT Group

Cluj-Napoca, Mărginașă street no. 42.
Fax: +4 0364 81 99 04
E-mail: office@pontgroup.org

Postal Mail:
O.P. 1 CP No. 473, Cluj-Napoca, Cluj County

Finanțatori