Rázmán Timea Anna

  • Loc de muncă:

Am terminat facultatea la Facultatea de istorie UBB, domeniul meu principal de cercetare au fost casele construite în stil gotic din Cluj-Napoca. În prezent studiez protejarea și valorificarea patrimoniului construit .

Am cercetat în timpul practicii mele universitate castelul Teleki din Gornești și castelul Bțnffy din Gilău.


PONT Group

Cluj-Napoca, Mărginașă street no. 42.
Fax: +4 0364 81 99 04
E-mail: office@pontgroup.org

Postal Mail:
O.P. 1 CP No. 473, Cluj-Napoca, Cluj County

Finanțatori