Gőrbe Beáta

  • Loc de muncă:

Absolventă a Facultăţii de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune (2008) şi a masteratului Managementul Dezvoltării Afacerilor (2009) în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai Cluj Napoca. Începând din mai 2008 se ocupă cu pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din fondurile structurale în cadrul RegioConsult.


PONT Group

Cluj-Napoca, Mărginașă street no. 42.
Fax: +4 0364 81 99 04
E-mail: office@pontgroup.org

Postal Mail:
O.P. 1 CP No. 473, Cluj-Napoca, Cluj County

Finanțatori