Bencze Fruzsina

  • Loc de muncă:

Absolventă a Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Conservare și Restaurare (cursuri universitare de licență); în prezent urmează studiile de masterat în cadrul aceleiași instituții / departament - domeniul conservare și restaurare pictură pe lemn, lemn policrom. În cadrul programului Erasmus, a urmat timp de un an studiile universitare la Universitatea de Arte Plastice din Budapesta, specializarea conservarea și restaurarea picturii de șevalet.
A participat la manifestări științifice naționale și internaționale, cu publicații în reviste de specialitate.


PONT Group

Cluj-Napoca, Mărginașă street no. 42.
Fax: +4 0364 81 99 04
E-mail: office@pontgroup.org

Postal Mail:
O.P. 1 CP No. 473, Cluj-Napoca, Cluj County

Finanțatori